Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Архівний відділ
Архівний відділ

 

Адреса

вул. Ялтинська, буд. 5 б, м. Київ, 02099

для листування: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11

Телефон

(044)5669922 (тимчасово не працює)

Тел/Факс

(044)5669920

Розклад роботи

понеділок-четвер - з 9.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 16.45

перерва на обід – з 13.00 до 14.00

вихідні дні - субота, неділя

 

 

начальник 

Бандюгіна Надія Петрівна

 

 

 

 

 

 

головний спеціаліст

Котова Вікторія Миколаївна

 

 

 

 

 

 

головний спеціаліст

Рожко Людмила Віталіївна

 

Дні прийому (керівника сп)

понеділок - з 14.00 до 17.00 

вівторок – з 14.00 до 17.00

четвер – з 9.00 до 17.00

перерва на обід – з 13.00 до 14.00.

 

 

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 
 • 1)  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) здійснює координацію діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

  4) організовує внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

  5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

  6) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

  7) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва;

  8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  9) розробляє проекти розпоряджень  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації визначених повноважень;

  10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  11) бере участь у підготовці звітів голови Дарницької  районної в місті Києві державної адміністрації;

  12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

  13) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, установ, підприємств, організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

  15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;

  16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;

  17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених повноважень;

  18) забезпечує у межах своїх повноважень  дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

  19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  21) забезпечує захист персональних даних;

  22) складає  і за  погодженням з Державним архівом м. Києва подає для затвердження в установленому порядку плани заходів до проектів державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в Дарницькому районі міста Києва, забезпечує їх виконання;

  23) забезпечує зберігання, обліку і охорони:

  документів Національного архівного фонду  з різними носіями інформації, переданих до відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території Дарницького району міста Києва;

  документів особового походження;

  друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

  облікових документів і довідкового апарату до них;

  централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Дарницького району міста Києва та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, виконуючи функції трудового архіву;

  24) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

  25) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території Дарницького району міста Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування;

  26) інформує Державний архів м. Києва про виявлення архівних документів, що не мають власника, або власник яких невідомий;

  27) веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу, на підставі затверджених списків;

  28) подає на затвердження Державному архіву м. Києва  списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

  29) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, шляхом проведення планових та позапланових перевірок,  надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

  30) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Дарницького району міста Києва, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (функція трудового архіву);

  31) передає Державному архіву м. Києва у визначені ним строки документи Національного архівного фонду  та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

  32) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

  33) видає архівні довідки, витяги, копії документів тощо, що зберігаються у відділі, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

  34) здійснює складання зведеної Номенклатури справ апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,  в установленому законодавством порядку;

  35) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності   експертної комісії  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та експертної комісії відділу;

  36) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

  37) бере участь у заходах по підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб та відповідальних за архіви підприємств, установ і організацій – джерел комплектування відділу.

   

  Можна проїхати: трамвай №8, маршрутне таксі №407, №459 (зупинка Сормовська), маршрутне таксі №513, №422, трамвай №22, автобуси №51, №63 (зупинка Дарницький ринок).

Документи:

Перелік ліквідованих установ, документи з особового складу яких зберігаються в Архівному відділі

Порядок передавання документів до архівного відділу Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації під час ліквідації установ, підприємств, організацій

Зразки заяв, з якими мешканці звертаються до архівного відділу

 Зразок опису на 1 справу 

 Зразок опису на 3 справи 

 

Версiя для друку

 

     
 
 
 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА