Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Фінансове управління
Фінансове управління 

 

 

Адреса

02068, м.Київ, вул.О.Кошиця,11

Телефон

564-90-97, 564-99-00

Факс

564-90-97

Електронна пошта

esamb@drda.gov.ua

Розклад роботи

Робочі години: понеділок - четвер 9.00 - 18.00, п'ятниця до 16.45
Обідня перерва : 13.00 - 13.45

 

 

начальник 

Комишник Лариса Степанівна

 

 

начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергію 

Сухомлинова Надія Володимирівна

 

 

 

  

 

головний спеціаліст 

Каменична Анна Михайлівна

 

 

 

 

 

  

головний спеціаліст

Самборська Олена Дмитрівна

 

 

 

 

 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Пархоменко Олена Іванівна

 

 

 

 

 

головний спеціаліст 

Погребняк Наталка Дмитрівна

 

 

 

 

  

начальник відділу економ. аналізу 

Козлова Вікторія Владиславівна

 

 

 

 

 

головний спеціаліст 

Чев`юк Лариса Олексіївна

 

 

 

 

 

  

головний спеціаліст

Висоцька Людмила Павлівна

 

 

 

 

 

 

заступник начальника ФУ-начальник бюджетного відділу

Гаєвська Ірина Іванівна

 

 

 

 

 

головний спеціаліст

Курінна Валентина Василівна

 

 

 

   

головний спеціаліст

Гнідець Наталія Миколаївна 

 

Дні прийому (керівника сп)

Щоденно

Основні функції структурного підрозділу

 

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики в районі;

 • складання показників бюджету, включаючи показники на основі застосування програмно-цільового методу та подання їх до Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації;
 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо економного та цільового використання ними бюджетних коштів, дотримання фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни, виконання планових завдань;
 • здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • здійснення контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених перевірками контролюючих органів.
 • доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • за дорученням керівництва райдержадміністрації визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • організовує роботу, пов'язану із складанням бюджетних запитів на основі застосування програмно-цільового методу формування показників бюджету, проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, аналізує їх та подає до Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації;
 • аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання бюджетних запитів;
 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • проводить економічний аналіз бюджетного процесу в районі;
 • при наданні управлінню повноважень, забезпечує прогнозування надходжень доходів до бюджету та проводить аналіз виконання доходної частини бюджету, контингенту надходжень доходів на території району;
 • проводить оцінку ефективності виконання бюджетних програм на основі аналізу результативних показників бюджетних програм, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та виконання паспортів бюджетних програм;
 • організовує виконання бюджету, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації та іншими державними органами вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • складає розпис бюджету, забезпечує його виконання, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної класифікації та в межах виконання програм;
 • проводить експертизу кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрації, перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету;
 • проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету;
 • розглядає баланси, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;
 • аналізує звіти, подані територіальними органами Державного казначейства, та подає їх до Головного фінансового управління;
 • проводить на базі статистичної і фінансової звітності та прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 • здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою, інших заходів, передбачених законодавством;
 • забезпечує фінансування головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до помісячного розпису видатків;
 • готує пропозиції щодо визначення фонду оплати праці та витрат на утримання райдержадміністрації, її відділів та управлінь з правом юридичної особи, здійснює контроль за витрачанням цих коштів;
 • організовує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян та керівників підприємств, установ і організацій, що відносяться до компетенції фінансового управління, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення;
 • забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 • розглядає та робить висновки по проектах розпоряджень райдержадміністрації з фінансових питань, поданих до фінансового управління для проведення експертизи;
 • займається розробленням проектів нормативно - правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;
 • при наданні повноважень, здійснює операції, пов'язані із залученням короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду, у разі їх виникнення при недостатній платоспроможності бюджету, на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та безвідсоткових позичок, що надаються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;
 • здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
Версiя для друку

 

     
 
 
 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА