Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівництва
Відділ організаційно – аналітичного забезпечення роботи керівництва

 

Адреса

02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, к. 214

Телефон

(044)565-00-21, (044)564-90-10

Факс

(044)565-25-37

 

 

начальник 

Іванова Любов Миколаївна

 

 

головний спеціаліст

Подгорна Оксана Миколаївна 

 

 

 

 

 

головний спеціаліст

Поповіченко Оксана Анатоліївна

 

 

 

 

  

головний спеціаліст

Чабан Аліна Дмитрівна

 

  

 

головний спеціаліст

Ардашева Ірина Миколаївна

 

Дні прийому (керівника сп)

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

П’ятниця  - 9.00 – 16.45

Обідня перерва – 13.00-13.45

Основні функції структурного підрозділу

 

 

 • Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівництва (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, утворюється головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, входить до її складу і в межах Дарницького району міста Києва забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 • Відділ підпорядковується голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі — райдержадміністрація).
 • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями, Регламентом райдержадміністрації, дорученнями голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату та цим Положенням. Основним завданням відділу є організаційно-аналітичне забезпечення роботи керівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
 • Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових документів, розпоряджень райдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. опрацьовує документи в інформаційно - телекомунікайній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (Система електронного документообігу «АСКОД»);
 3. здійснює організаційно-аналітичні забезпечення діяльності голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату.
 4. забезпечує виконання головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації його представницьких функцій;
 5. здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення нарад за участю голови райдержадміністрації із першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації щодо вирішення нагальних питань життєдіяльності району. У разі потреби, здійснює їх протокольне забезпечення;
 6. організовує участь голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації у засіданнях, нарадах, конференціях тощо в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Київській міській раді, виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації), інших органах державної влади, установах, організаціях;
 7. контролює організаційне забезпечення нарад, конференцій, круглих столів, тощо за участю голови,  першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 8. забезпечує координацію заходів з організації прийому головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації іноземних та регіональних делегацій. Координує організаційне забезпечення церемоній підписання угод, інших офіційних документів за участю керівництва райдержадміністрації;
 9. здійснює підготовку методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій з різноманітних питань діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації;
 10. здійснює організацію службових відряджень голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 11. при надходженні до відділу належним чином зареєстрованого запиту на отримання інформації, що стосується діяльності та напрямку роботи, невідкладно його приймає на розгляд, опрацьовує і надає достовірну, точну та повну інформацію;
 12.    вносить пропозиції голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації щодо виготовлення презентаційних матеріалів, сувенірної продукції із символікою Дарницького району м. Києва та райдержадміністрації;
 13.   розробляє проекти розпоряджень, нормативних та організаційних документів райдержадміністрації стосовно організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва;
 14.   здійснює оперативне інформування населення про діяльність апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів;
 15.  надає методичну та консультаційну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації щодо єдиного формату організації за участю голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації нарад, круглих столів, конференцій та з інших питань, віднесених до компетенції відділу;
 16. здійснює контроль над виконанням проектів відповідей та рекомендаційних роз’яснень на депутатські запити, звернення громадян, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО, біженців, які прибули з окупованих територій, державних установ, підприємств та організацій, об’єктів господарювання з питань дотримання законодавства;
 17. організовує прийом головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації керівників підприємств, установ та організацій. Здійснює контроль за виконанням доручень, напрацьованих під час проведення зустрічі;
 18. організовує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для роботи голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 19. формує проекти щоденних та щотижневих робочих планів голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 20. попередньо опрацьовує матеріали, які надходять на розгляд голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації. Контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування;
 21. здійснює попереднє опрацювання та перевірку вихідної та внутрішньої кореспонденції, яка подається на підпис голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації;
 22. контролює організацію нарад, круглих столів, конференцій тощо за участю голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 23. отримує повідомлення, документи, що надійшли телефоном, факсом та електронною поштою, і в оперативному порядку інформує голову, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 24. забезпечує ведення внутрішнього діловодства у відділі, згідно із номенклатурою справ, проводить упорядкування та оновлення інформаційно-аналітичних матеріалів голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 25. формує та оновлює довідкову інформацію для забезпечення роботи голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 26. забезпечує упорядкування робочих приміщень голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату  райдержадміністрації. Формує замовлення (заявки) до адміністративно-господарського відділу стосовно належного матеріально-технічного забезпечення діяльності голови райдержадміністрації;
 27. забезпечує особисте листування голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації. Оформлює вітальні листівки;
 28. формує списки для поздоровлення із державними, професійними та іншими святами, а також тексти вітальних листівок;
 29. оформлює Подяки, листи-подяки від голови райдержадміністрації;
 30.  здійснює інші повноваження передбачені законом.
 •   Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
 1. запитувати та одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідну оперативну інформацію, статистичні дані, інші матеріали для забезпечення роботи голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 2. в межах своїх повноважень, виносити на розгляд голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції, щодо покращення роботи відділу, апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів;
 3. вносити пропозиції щодо належного інформування населення про діяльність райдержадміністрації;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;
 5. брати участь у нарадах, круглих столах, конференціях, засіданнях Колегії, комісій, семінарах тощо, які проводяться за участю голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 6. ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу, в тому числі із залученням підприємств, установ та організацій Дарницького району;
 7. залучати, у разі потреби, працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій Дарницького району до підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, а також заходів, пов'язаних із реалізацією основних завдань та функцій відділу;
 8. за дорученням голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах виконавчої влади з питань, що входять до компетенції відділу;
 9. взаємодіяти із управлінням міжнародних зв’язків та організаційної роботи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та інших органів виконавчої влади.
 • В межах своїх повноважень, відділ забезпечує взаємодію голови райдержадміністрації із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату, районними та міськими службами, виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), Київською міською радою, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України та іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 • Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.
 • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням Київської міської державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
 • Начальник відділу:
 1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та виконання покладених на відділ завдань і функцій, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
 2. подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ. За потребою подає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нього;
 3. подає голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 4. складає та подає на затвердження посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними. За потребою вносить відповідні зміни та доповнення до них;
 5. здійснює планування та оперативне керівництво роботою відділу, надає відповідні доручення працівникам відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
 6. розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації відповідно до повноважень відділу;
 7. з метою виконання покладених на відділ завдань забезпечує взаємодію відділу із управлінням міжнародних зв’язків та організаційної роботи, підрозділами організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівників виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та інших органів виконавчої влади, із структурними підрозділами райдержадміністрації, а також закладами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами;
 8. удосконалює систему та методи організації діяльності відділу, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 9. контролює ведення діловодства у відділі, стан трудової дисципліни працівників відділу, організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;
 10. сприяє систематичному підвищенню кваліфікації працівників відділу;
 11. координує розробку перспективних і поточних планів роботи відділу, підписує його та подає на затвердження голові райдержадміністрації, контролює формування звіту про виконання плану роботи відділу;
 12. бере участь у проведенні нарад, семінарів, та інших заходів, що проводяться в райдержадміністрації;
 13. здійснює перевірку матеріалів, які надходять на розгляд голові райдержадміністрації. Контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування;
 14. вносить на розгляд голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації пропозиції щодо виготовлення презентаційних матеріалів, сувенірної продукції із символікою Дарницького району м. Києва та райдержадміністрації;
 15. звітує перед головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
 16. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації;
 17. здійснює інші повноваження, визначені законом.
 • Спеціалісти відділу призначаються на посади та звільняються з посад у відповідності до вимог Закону України «Про державну службу» та чинного законодавства розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням начальника відділу.
 • Функціональні обов’язки між працівниками відділу, відповідно до повноважень, розподіляє начальник відділу.
 • Відділ проводить свою діяльність на підставі перспективних і оперативних планів, затверджених головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністраціїа також робочих планів голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.
 • Планування та звітність відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівництва здійснюється на рік та квартал у відповідності до Регламенту райдержадміністрації та цього Положення.
 • Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова, райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 • Райдержадміністрація створює всі необхідні умови для належного виконання своїх обов’язків працівниками відділу, постійно організовує підвищення їх кваліфікації, забезпечує окремим службовим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами організаційної та комп’ютерної техніки, канцтоварами, організовує доступність до законодавчих, нормативних актів, довідкової інформації та інших посібників необхідних для виконання поставлених перед відділом завдань.

 

 

 

 

 

 

Версiя для друку

 

     
 
 
 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА