Головна  →  Адміністрація  →  Управління Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва

Адреса 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 11
Телефон (044)564-90-09, (044)56-91-22, (044)564-94-45
Факс (044)564-90-09

Електронна пошта:  office.darnс@kv.treasury.gov.ua

Розклад роботи: Понеділок-четвер  09.00-18.00
П’ятниця: 09.00-16.45
(з 13.00-13.45 – обідня перерва)
Начальник управління: Cліпчук Сергій Васильович 

Дні прийому (керівника): понеділок 09:00 - 16:45
середа 09:00 - 16:45
п”ятниця 09:00 - 16:45

Управління Казначейства відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

2) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

3) здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формуює та видає виписки з рахунків;

4) здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

5) здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

6) проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання;

7) формує та ведє єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

8) доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього, до місцевих фінансових органів – територіальний розподіл за між бюджетними трансфертами та зміни до нього;

9) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

10) здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов’язані з виконанням зобов’язань, взятих під державні та місцеві гарантії;

11) перераховує міжбюджетні трансферти;

12) обслуговує кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
13) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

14) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду;

15) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

16) здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;

17) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

18) встановлює графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та фінансової звітності розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

19) зводить та складає звітність про виконання державного, місцевих та зведених місцевих бюджетів. Складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

20)здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за:
веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;
бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету;
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;
дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;
дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення документів;

21) застосовує або здійснює заходи впливу за порушення бюджетного законодавства;

22) забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

23) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управління Казначейства;

24) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства, вживає заходів до захисту інформації, яка обробляється управлінням Казначейства;

25) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери їх управління;

26) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

27) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

Версiя для друку

 

     
 
 
 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА