Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління освіти
 Управління освіти 

 

 

Адреса

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 168-К

Телефон

(044)562-64-54, (044)562-84-40, (044)563-76-24

Факс

(044)562-84-40

Електронна пошта

uо–drda@ukr.net

Розклад роботи

Понеділок-четвер  09.00-18.00

П’ятниця  09.00-16.45

(з 13.00-13.45 – обідня перерва)

Начальник управління

Списовська Євгенія Іванівна

Дні прийому (керівника сп)

Вівторок: 14.00-18.00

Четвер: 09.00-13.00

Управління освіти відповідно до визначених повноважень у галузі освіти виконує такі завдання:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • здійснює державний контроль за дотриманням навчальними закладами правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у Дарницькому районі та вживає заходів до усунення недоліків;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі освіти;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської міської ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • при необхідності надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • здійснює управління навчальними закладами, централізованою бухгалтерією, групою централізованого господарського обслуговування, науково-методичним центром, психо-медико-педагогічною консультацією, логопедичними пунктами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, координує та контролює їх діяльність;
 • організовує навчально-методичне та кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовує та проводить атестацію педагогічних працівників;
 • контролює дотримання законодавства з питань освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, загальної середньої та позашкільної освіти навчальними закладами усіх типів та форм власності, розташованими на території Дарницького району.
 • бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 • проводить атестацію дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розташованих на території Дарницького району, оприлюднює результати атестації;
 • забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах району;
 • сприяє розвитку учнівського та громадського самоврядування у навчальних закладах усіх типів та форм власності району;
 • сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів району.
 • забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти.
 • здійснює передбачені законом повноваження у галузі освіти;
 • опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (система електронного документообігу «АСКОД»);
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання, при управлінні освіти утворюється районний науково-методичний центр, як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

Бухгалтерський облік, організація фінансового забезпечення закладів освіти при управлінні освіти забезпечується через централізовану бухгалтерію, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

Організація господарського обслуговування, виконання ремонтних робіт закладів забезпечується групою централізованого господарського обслуговування, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

 

 

Версiя для друку

 

Довідник
по прибиранню 
снігу у Дарницькому районі міста Києва
 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА