Головна  →  Про Дарницю  →  Дарницьке районне управління юстиції у м.Києві
Дарницьке районне управління юстиції у м. Києві

 

 Публікації

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПРАВЛІННЯ 

 Адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ, пр-т Бажана, 7-є

 Контактні телефони:  (044) 563-99-98, факс: (044) 563-88-66

 E-mail: daruy2012@meta.ua

 

 В. о. начальника         Бондар    (044) 563-99-98       e-mail: daruy2012@meta.ua

управління                     Валерій      (044) 563-88-66

                                         Андрійович

 

Заступник                     Жданович       (044) 566-00-02           e-mail: darnytskyi@ukrpost.ua

начальника                   Вікторія           (044) 566-37-55

управління –                 Михайлівна       (044) 576-47-36

начальник

відділу

ДРАЦС

 

Начальник                  Бондар       (044) 563-73-71          e-mail: vdvs.dar@gmail.com 

Відділу                         Валерій 

ДВС                              Андрійович

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 Дарницьке районне управління юстиції у м. Києві (далі – управління юстиції) діє на підставі Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, (зі змінами) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 р. за № 760/19498 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11/).

 Управління юстиції є територіальним органом Міністерства юстиції України, що підпорядковується  Міністерству юстиції України та безпосередньо Ѐмації» 

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • нормативно – правова база:

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/224-18/)

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/547/2011)

Постанова Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/547/2011)

Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 11.07.2011 № 72/01 «Про затвердження форм для подання запиту до Дарницького районного управління юстиції у  м. Києві на отримання публічної інформації»

 Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 08.07.2011  № 70/01 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дарницьке районне управління юстиції у м. Києві» зі змінами.

 Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 13.03.2013 № 40/01 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Дарницьке районне управління юстиції у місті Києві

 Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 13.03.2013 № 43/01 «Про призначення відповідальної особи для забезпечення доступу до публічної інформації та в зв’язку з кадровими змінами»

 Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 29.10.2013 № 176/01 «Про затвердження  Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві»

 Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 28.10.2013 № 173/01 «Про затвердження  Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомостей, що становлять службову інформацію в Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві»

 • Форми запитів на отримання публічної інформації

Форми для подання запиту до Дарницького районного управління юстиції у м. Києві на отримання публічної інформації можна отримати в Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві за адресою: 02121, м. Київ, пр-т Бажана, 7-є, кімната № 3 та у відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації .

Ці форми можна отримати на інформаційному стенді в приміщенні Дарницького районного управління юстиції у м. Києві .

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян  без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян  без статусу юридичної особи електронною поштою

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону

 • Порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

Надання публічної інформації Дарницького районного управління юстиції у м. Києві здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми запитів на отримання публічної інформації можна заповнити в Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві за адресою: 02121, м. Київ, пр-т Бажана, 7-є (кімната 3), у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер з 09.00  до 18.00 год. та п’ятницю з 09.00 до 16.45 год., окрім обідньої перерви з 13.00 до 13.45 год.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запис, якщо запитувачу це відомо;

3)   підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Для отримання запиту на отримання публічної інформації:

письмово: Дарницьке районне управління юстиції у м. Київ, 02121, м. Київ, пр-т Бажана, 7-є (на конверті вказувати «Інформаційний запит»).

В усній формі запит на інформацію приймається за телефоном: (044) 563-99-98.

Запит на інформацію за факсом здійснюється за тим же номером: (044) 563-88-66.

Запит на інформацію може бути поданий на електронну адресу Дарницького районного управління юстиції у м. Києві (E-mail:daruy2012@meta.ua).

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування  Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 • Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

 Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно із статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 • Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації, оскарження рішення розпорядника інформації або бездіяльності:

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Оскарження рішення розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

 • Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008).

 • Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Дарницьке районне управління юстиції у місті Києві

Перелік

видів публічної інформації, розпорядником якої є Дарницьке районне управління юстиції у місті Києві 

1. Інформація про організаційну структуру, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Дарницького районного управління юстиції у м. Києві.

2. Інформація про нормативно-правові засади діяльності Дарницького районного управління юстиції у м. Києві.

3.  Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Дарницького районного управління юстиції у м. Києві.

4. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Дарницьке районне управління юстиції у місті Києві.

5.  Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам бланки у Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві.

6.   Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

7.   Інформація про діяльність Дарницького районного управління юстиції у м. Києві:

7.1. місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційної веб-сторінки та електронної пошти;

7.2.  прізвище, ім’я, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти працівників Дарницького районного управління юстиції у м. Києві;

7.3.   розклад роботи та графік прийому громадян та роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.

8. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві.

9. Інформація про реєстрацію  Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві громадських формувань.

10. Інша інформація про діяльність Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 • Інформація про систему обліку документів Дарницького районного управління юстиції у місті Києві, що містять публічну інформацію

В управлінні постійно ведеться та підтримується в контрольному стані Журнал  системи обліку публічної інформації до якого вносяться відомості щодо документів, які містять публічну інформацію.

Графік роботи громадської приймальні з надання первинної правової допомоги при Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві:

вівторок, четвер з 10.00 - 16.00

Завідуюча громадської приймальні тимчасово – провідний спеціаліст  Бєляєва Ю.М.

  ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Адреса місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Заслонова, 16

Контактні телефони:  (044) 566-37-55, факс: (044) 566-00-02, (044) 576-47-36

Заступник                     Жданович                e-mail: darnytskyi@ukrpost.ua

начальника                   Вікторія                  

управління –                 Михайлівна

начальник

відділу

ДРАЦС

Прийом проводиться: вівторок з 09.00 – 20.00

 ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

Адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ, пр-т Бажана, 7-є

Контактні телефони:  (044) 563-74-57, (044) 563-73-71, (044) 564-66-26

 

Начальник                   Бондар                   e-mail: vdvs.dar@gmail.com 

Відділу                         Валерій

ДВС                              Андрійович

Прийом проводиться:    середа з 15.00 – 18.00           п’ятниця з 09.00 – 12.00

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Робота з питань звернень громадян
 • Державна реєстрація нормативних актів
 • Правова освіта
 • Правова робота
 • Законодавство та його систематизація
 • Легалізація об’єднань громадян

 Основними завданнями управління є:

•  реалізація  державної правової політики, а також забезпечення реалізації    державної  політики  у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
•  експертне забезпечення правосуддя;
•  забезпечення роботи нотаріату;   
•  здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

Управління відповідно  до  покладених  на  нього  завдань:

– узагальнює  практику застосування законодавства з питань, що належать  до  його  повноважень,  готує  пропозиції  щодо  його вдосконалення та подає їх на розгляд головних управлінь юстиції; 
– бере участь у розвитку системи правової інформації; 
– підтримує   тексти  актів  законодавства  у  контрольному стані,  веде їх облік та здійснює зберігання;  доводить інформацію про збірники актів законодавства,  що видаються Мін'юстом,  та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів  до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян; 
– координує діяльність територіальних  органів  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з   питань  систематизації  законодавства,  перевіряє  стан  такої діяльності,  надає  рекомендації  щодо  її  поліпшення  і  вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків; 
– координує  діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої  влади,  органів  виконавчої влади    Автономної    Республіки    Крим,    місцевих   державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової  освіти  населення,  перевіряє  стан  їх  діяльності   із зазначених   питань,   надає   їм  необхідну  методичну  допомогу, консультує їх з  питань  підготовки  навчально-тематичних  планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів,    конференцій,    олімпіад,    конкурсів    та   інших навчально-методичних заходів;      – здійснює  методичне  керівництво   правовою   роботою   в територіальних  органах  міністерств,  інших  центральних  органів виконавчої влади,  органах виконавчої влади Автономної  Республіки Крим,  місцевих  державних  адміністраціях,  а  також на державних підприємствах,   в   установах,    організаціях    та    державних господарських об'єднаннях; 
– перевіряє  в  територіальних  органах міністерств,  інших центральних органів виконавчої  влади,  органах  виконавчої  влади Автономної Республіки Крим,  місцевих державних адміністраціях,  а також на державних підприємствах,  в  установах,  організаціях  та державних  господарських  об'єднаннях стан правової роботи,  надає рекомендації щодо її поліпшення,  вносить пропозиції про  усунення виявлених  порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 
– здійснює через  засоби  масової  інформації  інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції; 
– організовує  та забезпечує роботу громадських приймалень із  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги,  надає їм методичну допомогу;
– забезпечує доступ до публічної інформації; 
– сприяє   розвитку   надання  юридичних  послуг  з  метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб; 
– сприяє  організації  навчання  державних  виконавців  та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації; 
– здійснює державну реєстрацію  нормативно-правових  актів районних,   районних  у  містах  Києві  та  Севастополі  державних адміністрацій,   їх   управлінь,   відділів,   інших   структурних підрозділів, веде реєстр цих актів; 
– перевіряє   в  районних,  районних  у  містах  Києві  та Севастополі державних адміністраціях,  їх  управліннях,  відділах, інших  структурних  підрозділах  стан додержання законодавства про державну реєстрацію  нормативно-правових  актів,  вимагає  у  разі потреби  подання  нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх  скасування,  вносить  пропозиції  про  усунення  виявлених порушень  і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 
– скасовує     рішення     про     державну     реєстрацію нормативно-правових актів;  
– сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста); 
– сприяє  організації  надання  приватними  та  державними нотаріусами правової допомоги населенню району  (міста)  з  питань учинення нотаріальних дій; 
– організує  та  контролює виконання міжнародних договорів України  з  питань  правової  допомоги  в   цивільних,   сімейних, кримінальних   справах,   а  також  конвенцій  і  угод  з  питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції; 
–  здійснює інші повноваження на  основі  та  на  виконання Конституції  та законів України,  актів Президента України і Кабінету Міністрів України. 

Управління з метою організації своєї діяльності: 

– організовує  роботу  з  підготовки,   перепідготовки   та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції; 
– сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції; 
– за   дорученням   головного  управління  юстиції  укладає договори,    вивчає,    аналізує та узагальнює     потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей; 
– розглядає звернення громадян з  питань,  що  належать  до його   компетенції,  виявляє  та  усуває  причини,  що  породжують обґрунтовані скарги громадян; 
– забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці  в  управлінні юстиції,  підвідомчих органах та установах юстиції; 
– забезпечує в межах своєї  компетенції  виконання  завдань мобілізаційної готовності; 
– здійснює  контроль  в  управлінні  юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів  законодавства  з питань  боротьби  з  корупцією  і  злочинністю  та  забезпечує  їх неухильне виконання; 
– забезпечує в межах повноважень  проведення  заходів  щодо запобігання   корупції  та  здійснення  аналізу  стану  дотримання антикорупційного законодавства. 
Управління  юстиції  утримується  за  рахунок  Державного бюджету України. Структуру, штатний   розпис  та  кошторис  управління  юстиції затверджує  начальник головного  управління  юстиції  у межах, визначених Мін'юстом. 
Управління  юстиції  є  юридичною особою,  має печатку із  зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

Начальником Дарницького районного управління юстиції у м. Києві затверджено План-графік планових перевірок суб"єктів нормотворення Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві, План-графік проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві, відділів та управлінь Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                          

                                                                                      Наказ Дарницького районного

                                                                                      управління юстиції у м. Києві

                                                                                      від «24» грудня 2015 року  № 352/01

 

 

План-графік

проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією, її структурними підрозділами на 2016 рік

 

№ п/п

Завдання (перелік питань)

Період, що перевірявся

Найменування суб’єкта нормотворення

Строки проведення перевірки

Виконавець

1

Відсутність (наявність) несвоєчасного подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми

Грудень 2015

 

 

 

 

 

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація та її структурні підрозділи

12-30 січня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

 

 

 

 

 

 

 

Січень

2016 року

 

11-28 лютого 2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

2

-/-

Лютий

2016 року

-/-

11-30 березня

2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М

3

-/-

Березень

2016 року

-/-

11-29 квітня 2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М

4

-/-

Квітень

2016 року

-/-

11-29 травня 2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М

5

-/-

Травень

2016 року

-/-

11-30 червня 2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

6

-/-

Червень

2016 року

-/-

10-29 липня

2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

7

-/-

Липень

2016 року

-/-

11-31 серпня 2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

8

-/-

Серпень

2016 року

-/-

10-28 вересня

2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

9

-/-

Вересень

2016 року

-/-

12-30 жовтня

2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М

10

-/-

Жовтень

2016 року

-/-

10-27 листопада

2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М

11

-/-

Листопад

2016 року

-/-

10-28 грудня

2016 року

Костюченко Ю.В.

Бєляєва Ю.М.

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                                                      до Плану-графіку проведення

                                                                                                      безвиїзних та виїзних перевірок

 

   Перелік

 cуб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають  державній реєстрації в Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві

 

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація ;

 

2. Управління культури, туризму, та охорони культурної спадщини;

 

3. Управління у справах сім»ї, молоді та спорту;

 

4.Управління охорони здоров’я;

 

5.Управління житлово-комунального господарства

 

6.Управління освіти

 

7. Фінансове управління

 

8.Служба у справах дітей

 

9. Управління праці та соціального захисту населення

 

 

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи для отримання публічної інформації

В приміщені управління за адресою 02121, м. Київ, пр-т Бажана, 7-є визначено спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, їх копіями, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Дарницьке районне управління юстиції у місті Києві.

Необхідні запитувачами форми і бланки установи для отримання публічної інформації розміщені на інформаційному стенді, а також надаються спеціалістом управління призначеним відповідальною особою щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

 • Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про стан розгляду  запитів на публічну інформацію Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві за I квартал 2013 року

Інформація про стан розгляду  запитів на публічну інформацію Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві за II квартал 2013 року

Інформація про стан розгляду  запитів на публічну інформацію Дарницьким районним управлінням юстиції у м. Києві за III квартал 2013 року

 • Роз’яснення з питань доступу до публічної  інформації
 • Перелік та умови отримання послуг, що надаються управлінням юстиції, форми і зразки документів, правила їх заповнення

Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 16.05.2013 № 83/01 «Про затвердження Технологічних та Інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються у сфері легалізації громадських формувань».

 • Нормативно – правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

Наказ Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 25.09.2013 № 154/01 «Про внесення змін до «Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до

Дарницького районного управління юстиції у м. Києві та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 12 вересня 2007 року № 70/01»

 • Проекти рішень, що підлягають обговоренню

Проекти рішень Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, що підлягають обговоренню на даний час відсутні.

 • Плани проведення та порядок денний відкритих засідань

Проведення відкритих засідань не заплановані та не проводяться.

 • Загальні правила роботи управління, правила внутрішнього трудового розпорядку

Загальні правила роботи управління:

Понеділок – Четвер з 09.00 – 18.00 год.

П’ятниця з 09.00 – 16.45 год.

Обід з 13.00 – 13.45 год.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів юстиції міста Києва (http://justicekyiv.gov.ua/show/2037).

 • ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України.

Структуру, штатний розпис та кошторис управління юстиції затверджує начальник Головного управління юстиції у м. Києві у межах, визначених Мін’юстом.

 

Технологічні та інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються у сфері легалізації громадських формувань:

 1. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;
 2. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо припинення діяльності громадського об'єднання шляхом саморозпуску;
 3. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо  реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
 4. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі  дублікату свідоцтва та/або статуту громадського об’єднання;
 5. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо внесення змін до відомостей про склад керівних органів громадського об’єднання;
 6. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання;
 7. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо внесення змін до відомостей про місцезнаходження громадського об’єднання;
 8. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо внесення відомостей про утворення шляхом повідомлення громадського об’єднання  до Реєстру громадських об'єднань;
 9. Технологічна та Інформаційнакартка адміністративної послуги щодо внесення до Реєстру громадських обєднань відомостей про відокремлені підрозділи громадського об’єднання;
 10. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії;
 11. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії;
 12. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни керівних органів структурного утворення політичної партії;
 13. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни найменування  структурного утворення політичної партії;
 14. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни юридичної адреси  структурного утворення політичної партії;
 15. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію громадської спілки;
 16. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо внесення змін до відомостей про склад керівних органів громадської спілки;
 17. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі  дублікату свідоцтва та/або статуту громадської спілки;
 18. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо повідомлення про зміни до статуту громадської спілки;
 19. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо внесення змін до відомостей про місцезнаходження громадської спілки;
 20. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі свідоцтва про легалізацію профспілок;
 21. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги з видачі дублікату свідоцтва про легалізацію профспілок;
 22. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни керівних органів профспілки;
 23. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо внесення змін до статуту профспілки;
 24. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо  зміни найменування профспілки;
 25. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо  зміни юридичної адреси профспілки;
 26. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо  видачі довідки про належність до всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу;
 27. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни керівних органів первинної профспілкової організації;
 28. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни юридичної адреси первинної профспілкової організації;
 29. Технологічна та Інформаційнакартки адміністративної послуги щодо зміни назви первинної профспілкової організації.

Планування роботи Дарницького районного управління юстиції у м. Києві 

ПЛАН РОБОТИ міжвідомчої координаційно-методичної ради Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з правової освіти населення на 2015рік

Розпорядження №661 від 26.11.2014

 

Версiя для друку

 


 
 
 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА