Головна  →  Новини  →  19 червня 2017

ДОВІДКА. «Про результати співпраці державних та недержавних структур щодо вирішення проблем дітей з функціональними обмеженнями» у Дарницькому районі міста Києва.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 877 від 08.09.2005 року «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та    молоді з функціональними обмеженнями» та рішення Київської міської ради № 274/1139 від 19 березня 2015 року "Про створення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району" зі змінами, - є комунальною установою, що здійснює соціально-реабілітаційну  роботу з сім’ями, де виховуються діти з особливими потребами на території Дарницького району.

Метою роботи Центру є: підвищення рівня адаптаційних можливостей дітей, молоді з функціональними обмеженнями та сімей, що їх виховують, через проведення систематичних  абілітаційних заходів, спрямованих на опанування особою знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному середовищі, усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов'язків, уміння здійснювати самообслуговування та становлення життєвої компетентності, відтворення  суспільно-корисних зв’язків, необхідних  для людини з інвалідністю.

Змістом соціальної роботи нашого Центру є соціальна адаптація та інтеграція людей з обмеженими можливостями в суспільство, допомога в усвідомленні й реалізації ними своїх невід’ємних людських прав, побудови системи реабілітації дітей, в якій соціальна реабілітація для дитини з особливими потребами розглядається на одному рівні по важливості з реабілітацією медичною

 Для інформації: кількість дітей з особливими потребами до 18 років на території Дарницького району складає 1502 дитини, з яких 187 дітей мають психічні розлади, молоді від 18 до 35 років – 1234 особи.

       В жовтні місяці 2016 року, до Міжнародного дня психічного здоров’я, було проведено круглий стіл «Відвертий діалог про соціальне партнерство» за участю депутатів Київради, спеціалістів державних структур, представників громадських об’єднань, благодійних фондів, батьків, що виховують дітей та молодь з інвалідністю. Обговорювались питання вдосконалення системи реабілітації для людей з інвалідністю в Дарницькому районі. Під час круглого столу були ухвалені рішення:

  • про створення експертної групи фахівців для розгляду та  вирішення питань людей з  інвалідністю та організації на базі міжвідомчої співпраці системи дієвої взаємодії;

  • про створення  системи взаємодії закладів раннього втручання різних підпорядкувань (медицина, соціальні служби, освіта, правова підтримка);

  •  про організацію дієвої співпраці на рівні садок-школа, з подальшим розширенням освітньої вертикалі: раннє втручання-садок-школа-професіоналізація та надання повноважень  Центру реабілітації по координації дій спрямованих на розвиток особистості;

  • про практичну роботу, з метою підготовки спеціалістів корекційного напряму по роботі з особливими дітьми, фахівців та асистентів вчителя для здійснення ефективного супроводу таких дітей в навчальних закладах; 

  • про можливість підписання дієвої угоди (Меморандуму)  між державними установами та благодійними фондами, громадськими об’єднаннями для  підвищення адаптаційного рівня людини з інвалідністю   та  створення умов для реалізації нею прав на рівні з іншими громадянами;

  • про ініціативу створення типового сучасного  реабілітаційного комплексу на території Дарницького району із залученням до ініціативи депутатів, меценатів, міжнародних та  благодійних фондів.

 За наслідком проведення  круглого столу вже здійснено ряд заходів, що свідчать про активізацію співпраці між державними та недержавними структурами, а саме:

  1. Створена експертна група з числа спеціалістів різних установ як державного так і недержавного сектору.

  2. Підписано Меморандум про співпрацю з окремими громадськими організаціями.

  3. Налагоджена практична взаємодія спеціалістів Центру реабілітації з медичними закладами, яка дає свій позитивний результат у складанні ІПРі (індивідуальної програми реабілітації інваліда). Спеціалістом Центру були проведені консультації щодо порядку заповнення ІПРі з головними лікарями медичних закладів.

  4. Ведеться індивідуальна консультативна робота з батьками про права, які вони мають щодо реабілітації дитини.

  5.  Центр в своїй діяльності активно співпрацює з ГО «Маленький принц».  З 2013 року проводиться спільна робота спеціалістів з діагностики дітей на виявлення наявності і ступеню вираженості аутизму. Для цього в роботі використовують визнану в усьому світі як «золотий стандарт» діагностики, унікальну методику „ADOS”. За цей  період продіагностовано 28 дітей з інвалідністю, які відвідують Центр реабілітації та складено індивідуальні плани роботи з сім’ями.  З вересня 2016 року  в Центрі реабілітації спільно з ГО «Маленький принц» проводиться корекційно-розвиваюча та навчально-виховна робота з дітьми з інвалідністю (в т.ч. з аутизмом). Створено дві мікрогрупи, де задіяно 20 дітей. Робота здійснюється  за принципом командної взаємодіїфахівців різного профілю (фізичний реабілітолог, логопед, нейропсихолог). У подальшому на меті Центр реабілітації  має стати  осередком сучасного практичного та навчально-методичного напрямів роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку. На весняних канікулах, з метою набуття практичних навичок та знань, необхідних в роботі, був проведений семінар для педагогів Києва та Київської області, Миколаєва, Луганська… які побажали підняти свій фаховий рівень в роботі з дітьми аутичного спектру.

  6.  Створюються умови для оснащення сучасної кімнати сенсорно-інтегративної терапії, для впровадження системи соціальних послуг де інноваційною є соціальна послуга з абілітації. А в комплексі з іншими це забезпечить формування загальної і дрібної моторики, підвищить працездатність, розвинену мовленеву функцію у дітей, що і є базовими передумовами їхнього подальшого успішного навчання у закладах освіти.

  7. На даний час Центр реабілітації став майданчиком для проходження практики студентів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського механіко – технологічного коледжу спеціальність «соціальна робота». Педагоги Дарницького району за бажанням можуть підвищувати свій фаховий рівень роботи з аутичними дітьми, відвідувати семінарсько-тренінгові заняття, отримувати методичну літературу та консультуватися.

  8. За сприянням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації28.10.2016 року, з метою інформування спеціалістів структурних підрозділів та подальшого надання можливості отримання гідного особистісного розвитку та якісної ІТ- освіти дітям та підліткам соціально незахищених верств населення,  в актовій залі Дарницької РДА відбулась презентація діяльності Благодійного фонду «Благодійна школа «Розумне майбутнє». Завдяки сприянню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації між Центромсоціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнямита Благодійним фондом «Благодійна школа «Розумне майбутнє» було підписано Меморандум про співпрацю.

  9. Дві групи з числа дітей Центру реабілітації пройшли навчання за запропонованими програмами.  Молодша група на базі благодійної  школи – 8 осіб. Старша на базі Центру реабілітації - 11 осіб. В квітні місяці в НСК «Олімпійський» пройшов традиційний форум ІТ компаній CICKO  DNA. Під час форуму в благодійному розпродажі власних  виробів взяли участь і наші діти і заробили свої власні кошти. Для старшої групи заняття базового курсу дали досить суттєві результати для розвитку. З 28 квітня 2017 року ми  запустили в Благодійній школі ще одну групу дітей з Центру соціально - психологічної  реабілітації, які будуть навчатися за напрямком «Основи програмування на базі JavaScript».  Протягом всього часу навчання інструктор та адміністрація школи «Розумне майбутнє» спостерігають за схильністю дітей та допомагають їм обрати наступний курс, на якому вони вже будуть здобувати конкретну спеціалізацію на майбутнє – Тестування програмного забезпечення. програмування FrontEnd, програмування на Java, C#, Python або PHP.Центр реабілітації співпрацює з бізнес  школою GRAFFIT. Результатом співпраці є налагоджений процес проведеннящотижневих майстер-класів «Аутизм. Вихід є» з коуч - тренером  Наталією Дзюбою, що для сімей дає можливість познайомитись та вести активний діалог з куратором програми з лондонської школи бізнесу, спеціалістом-практиком з 10-річним досвідом роботи з особливими дітьми. В бізнес школі за участю студентів університету Грінченка, працює група для дітей з розладами аутичного спектру,  вихованців Центру та батьків що їх виховують за програмою «Допомагай-КА». В результаті покращується мовленнєвий розвиток, набуваються навички поведінки та самоконтролю, спілкування з іншими.  

  10. Щомісяця психолог Центру реабілітації проводить зустріч в Центрі зайнятості Дарницького району з особами, що мають інвалідність. Основна мета цих занять полягає в розширенні бачення людей з функціональними обмеженнями своїх можливостей для знаходження бажаної роботи. Основною психологічною складовою цих занять є вироблення більшої адаптації до мінливих зовнішніх умов на ринку праці. Форма занять може бути різноманітною: від співбесіди  до психологічного тренінгу в залежності від особливостей аудиторії та її запитів. Кількість учасників занять, 10-15 осіб, дає можливість індивідуального підходу  до деяких людей, які готові винести на розгляд власні ситуації.

  11.  З  травня місяця 2016 року молодь Центру реабілітації бере участь у спортивно-реабілітаційному проекті «Реабілітація за допомогою гри в теніс», тому що одним з важливих напрямків роботи для людей з інвалідністю є реалізація себе через спорт – це крок до успіху  та розширення контактів з навколишнім світом. Заняття з тенісу проводить Володимир Жалко-Титаренко, молода особа з інвалідністю. З травня 2016 відбулося 72 заняття. Заняття з тенісу посприяли тренуванню вестибулярного апарату, серцево-судинної та дихальної систем, молодь покращила своє  орієнтування у просторі завдяки віддаленому місцезнаходженню тенісного корту (спортсменам знадобився деякий час запам’ятати не близький шлях)

  12. 30 січня 2017 року 12 наших талановитих вихованців взяли участь у другій Виставці соціального волонтерського проекту «Мій талант тобі, Україно!» яку організувала художник Катерина П’ятакова, член Європейської Гільдії пастелістів, член Спілки  художників України.

  13. З 01.03.2017 – 04.03.2017 року відбулася XXV міжнародна виставка «HANDMADE-Expo»  рукоділля та творчості № 1 в Україні. Спеціалісти Центру  разом з вихованцями підготували більш як 50 робіт рукоділля з різних технік. На цій унікальній виставці рукоділля та творчості  нашими спеціалістами та нашою талановитою молоддю було проведено два майстер-класи, де було охоплено більш як 80 дітей – відвідувачів виставки .

  14. Громадською організацією «Планета дітей» в басейнах 305, 315 шкіл реалізовано проект «Фізкультурно-оздоровчі заняття –– дітям». Завдяки заняттям, щотижневим водним процедурам, 30 сімей, що виховують дітей з інвалідністю, змогли укріпити своє психічне та емоційне здоров’я, вивчити вправи дихальної гімнастики, укріпити серцеву – судинну систему.

  15.  З березня 2012 року за підтримкою Української федерації карате, МБО «Волонтерське об’єднання «Крила»» на базі Центру працює команда інва-карате, до якої  ввійшло 11 спортсменів. В минулому 2016 році наші хлопці і дівчата брали   участь у міських, регіональних міжнародних змаганнях і досягли певних результатів. В травні місяці поточного року SHOGUN karate club провів змагання, в якому взяли участь 4 наших спортсменів, з порушенням опорно-рухового апарату. Це дає можливість дітям з особливими потребами відчувати себе повноцінними громадянами країни.

  16. В Центрі реабілітації велика увага приділяється соціокультурному  розвитку особистості, організації дозвілля дітей та молоді, їх оздоровлення. Ми вдячні МБО «Волонтерське об’єднання «Крила», ГО «Спортивно-оздоровчий центр реабілітації дітей-інвалідів «СВЕТОЧ»», компанії КЛО, БФ «Древо надії»,ГО «Інтегрум», театру «Тисячелєтіє», КП «Київкомунсервіс» за підтримку у  сприянні проведення заходів, активного залучення наших дітей до організації відпочинку, проведення виставок за участю дітей, екскурсій, сприяння формування естетичних цінностей.

В Дарницькому районі процес реабілітації та взаємодії з підприємствами та організаціями відбувається, досягнення маємо, але дуже важко організовувати роботу Центру при штаті 6 одиниць. Нами запропоновано  ввести додатково 5 штатних одиниць, які вкрай необхідні для нормального виконання важливих задач процесу. Це адміністратор-діловод, логопед, масажист, соціальний вихователь та психолог. Питання буде розглядатися на рівні Київради.

Тому за можливості, просимо сприяти у вирішенні цього питання. Виходячи із завдань Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року передбачено створення мережі Центрів (закладів) реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю у всіх районах міста, тому просимо збереження установи в школі № 296 до вирішення питання отримання окремого приміщення.

Пропонуємо для перегляду презентацію за посиланням: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва 2017.

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА